Foto històricaEn aquest cas no us proposem una fotografi a sinó dos logotips. El primer és el segell de la vila de Sants a mitjans del segle XVIII. Demostrem, doncs, que les velles discussions sobre l’etimologia de Sants: si amb t o sense t, queden obsoletes. El nom de Sants prové, com els manuscrits conservats ja al segle X, de la vila de Sanctos o Sanctis, és a dir, la vila “dels Sants”. A la dreta, el segell de la Parròquia de Santa Maria dels Sants, en aquest cas, del segle XIX i sense la lletra t. El perquè de la pèrdua d’aquesta lletra és habitual en l’etimologia i el nomenclàtor a partir del segle XVIII arreu de Catalunya. La manca d’ús de la llengua pròpia és determinant i va provocar les agres disputes fi ns a mitjans dels anys 60, quan es va recuperar la grafi a original amb t. Un dels principals impulsors va ser la revista Sants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada